เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สภาพอากาศ
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ขณะนี้: 0 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้: 34 ท่าน
เข้าชมทั้งหมด: 10661 ท่าน
player

 

 

“คิดต่าง สร้างสรรค์ ต่อยอดจากประสบการณ์”

 

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา

        ถานที่เผยแพร่ความรู้การเกษตรด้านต่าง ๆ โดยลุงไสว ศรียา ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้จุดประกายความคิดการปรับ

แต่งกิ่งก้านสาขาให้ต้นไม้ธรรมดา ๆ กลายเป็นต้นไม้แฟนซีได้อย่างน่าทึ่ง  อาทิ  ต้นไม้เต้นระบำ  ต้นแมงดา  ผลไม้ขวดที่

สร้างความฮือฮา ทำให้มีผู้สนใจทั้งในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาดูงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้

ยังมีกิจกรรมทั่วไป ได้แก่ การทำสวนผลไม้เก็บผลไม้การฝึกขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการต่าง ๆ การเลือกซื้อผลไม้สดจากสวน

ตามฤดูกาล

59

            ขอความกรุณาท่านที่เค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตอบแบบสอบถามความพึ่งพอใจเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ และข้อมูลของท่านทั้งหมดผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ

ขอขอบพระคุณอย่างสูง